Adria Mobil

Adria Mobil er en af ​​Europas førende virksomheder inden for markeder for fritidskøretøjer og mobile homes.
Mission
Vi inspirerer til mindeværdige mobile fritidsoplevelser
Vision
At skabe de mest ønskelige, mindeværdige og bæredygtige mærker til fritidskøretøjer.
VIRKSOMHEDSMÅL, VÆRDIER OG OPFØRSEL
De interne værdier og adfærd, der styrer, hvordan vi driver forretning. Dette er vores principper der former virksomhedens kultur og klima, der styrer ledelsen og medarbejdernes adfærd og holdninger.
Formål
Stræb efter ekspertise
Vi fører koncepter, idéer og produkter og stræber efter excellence.
Kundecentreret
Vi sætter kunden og deres oplevelser i centrum for vores aktiviteter.
Vi er stolte af vores produkter
Vi er stolte af alle vores produkter og services
Værdier
Engageret
Vores medarbejdere og partnere er engagerede, modige og ansvarlige.
Ansvarlig
Vi er professionelle og ansvarlige. Vi følger reglerne, er agile, kreative og leverer.
Passionerede
Vi er passionerede omkring, hvad vi laver, vi elsker udfordringer og samarbejder for at løse dem.
Adfærd
Effektivitet
Vi optimerer den måde, vi gør tingene på, arbejder i teams, finder synergier og fælles mål.
Respektfuld
Vi kommunikerer åbent med tillid og respekt i et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø.
Kreativitet
Vi er nysgerrige efter at finde nye ideer, skabe innovative løsninger, mestre vores viden og erfaring.
Bæredygtighed
Adria Mobil er forpligtet til miljømæssig bæredygtighed og overholder miljøstandarderne. Vi stræber efter fremragende kvalitet i vores miljøledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO 14001. Vi er forpligtet til en bæredygtig udvikling, forebyggelse og reduktion af miljøpåvirkninger.
Miljøpolitik - Adria Mobil

Ved at implementere en miljøpolitik, har Adria Mobil forpligtet sig til en bæredygtig udvikling, forebyggelse og reduktion af miljøpåvirkninger. Dette er for at sikre, at den nuværende og fremtidige generation kan leve i et sundt og rent miljø. Overholdelse af kravene for de internationale standarder ISO 14001, juridisk og andre relevante krav, skal sikre at alle hos Adria Mobil opfører sig på en ansvarlig måde over for det naturlige miljø og:

 1. Vi skal overveje at tage vare på miljøet i vores udvikling og strategiske mål, lige såvel som i alle forretningsprocesser, så vi kan forbedre vores miljøledelsessystem.
 2. Systematisk fastsættelse af miljømål og produktområder vil sikre konstant pleje og effektiv udnyttelse af naturlige materialer såsom energi, vand, råmaterialer, materialer og sikker brug af kemikalier. I tilfælde af afvigelser, skal vi tage de passende foranstaltninger.
 3. Vi skal identificere og reducere alle typer af negative påvirkninger på miljøet, som er baseret på analysen af hele produktets og tjenesteydelsernes livscyklus.
 4. Vi tilstræber at reducere risikoen for forurening forårsaget af miljøulykker.
 5. Gennem regelmæssig uddannelse og træning af medarbejderne og intern kommunikation, skal vi øge miljøbevidstheden og fremme ansvarlig adfærd.
 6. Vi skal samarbejde og informere om vores resultater i forbindelse med miljøledelsen.

Ledelsen er forpligtet til at implementere miljøpolitikken og vil opmuntre alle der arbejder i eller for virksomheden til at handle ansvarligt. Derudover er ledelsen forpligtet til at implementere miljøpolitikken i alle datterselskaber af Adria Mobil. 

Omsorg for kollegaer, sundhed, sikkert arbejdsmiljø og præcision på arbejdspladsen, er hver enkelt persons ansvar.

Kvalitets- og ekspertisepolitik - Adria Mobil

Adria Mobil sigter mod at opnå og opretholde det højeste internationale kvalitetsniveau. Til dette formål forbedrer og implementerer vi løbende principperne om kvalitet og ekspertise, og ved hjælp af viden og innovation, udvikler, producerer og sælger vi, meget funktionelle og pålidelige produkter som campingvogne, autocampere og vans, til folk der ønsker at tilbringe deres dyrebare fritid komfortabelt. Vi tilstræber at give kunden den bedste brugeroplevelse ved hjælp at vores luksuriøse produkter.

Principperne for kvalitet og ekspertise som vi er forpligtet til:

 1. Vi leder altid efter muligheder for at tilføje mere værdi til slutbrugeren gennem forståelse og ved at imødekomme deres behov og forventninger.
 2. Ledere på alle niveauer sætter og implementerer mål og fungerer som et eksempel på værdier og god forretningsetik.
 3. Vi værdsætter indsatsen fra alle ansatte og skaber en kultur af viden og medarbejderudvikling.
 4. Vi træffer vores beslutninger baseret på anerkendelse og forståelse af objektive fakta og vores hurtige og effektive reaktion på identificerede muligheder og risici.
 5. Gennem forståelse og styring af indbyrdes relationer og processer opnår og opretholder vi fremragende resultater der imødekommer både de kortsigtede og langsigtede behov og forventninger fra alle vores interessenter rettet mod en bæredygtig udvikling.
 6. Vi styrker virksomhedens kapaciteter gennem styring af interne ændringer og gode gensidige forbindelser med partnere.
 7. I samarbejde med vores interessenter og brugen af den nyeste teknologi, skaber vi større merværdi for distributører, forhandlere og slutbrugere, samt et højere forretningsresultat.
 8. Vores aktiviteter har en positiv effekt på verden omkring os, da vi fremmer udviklingen af økonomiske, miljømæssige og sociale forhold i de lokalsamfund, hvor vi opererer når vi går mod en cirkulær økonomi.

Ledelsen er forpligtet til at implementere kvalitets- og ekspertisepolitikken og opmuntrer til overholdelse af den blandt alle der arbejder i eller for virksomheden, og stræbe efter at gennemføre denne politik og forpligtelse også i dattervirksomhederne til Adria Mobil.

Omsorg for kollegaer, sundhed, sikkert arbejdsmiljø og præcision på arbejdspladsen, er hver enkelt medarbejders ansvar.

 

FAMILIEVENLIG VIRKSOMHED

I 2012 modtog, Adria Mobil, basiscertifikatet og i 2016 det fulde certifikat for et familievenligt firma. Med de 18 tiltag gør det, det nemmere for medarbejderne at forene deres privat- og arbejdslivet.