Adria Mobil

Adria Mobil er en av Europas ledende aktører innen fritidskjøretøy og mobile hjem.
Formål
Vi inspirerer til minneverdige mobile fritidsopplevelser.
Visjon
Å skape det mest ønskede, minneverdig og bærekraftige merket for fritidskjøretøy.
FIRMAETS FORMÅL, VERDIER OG OPPDRAG
De interne verdiene og oppdragene styrer hvordan vi drifter Adria. Disse prinsippene former selskapets kultur og klima, som styrer atferd og holdninger hos ledelsen og de ansatte.
Formål
Streben etter fortreffelighet
Vår streben etter fortreffelighet har har gjort oss ledende innen konsepter, ideer og produkter.
Kunde-sentrisk
Vi setter kundene og deres opplevelser i sentrum for alt vi gjør.
Stolthet over våre produkter
Vi er stolte av alle våre produkter og tjenester.
Verdier
Engasjert
Våre ansatte og partnere er modige og målrettede, engasjerte og pålitelige.
Ansvarlig
Vi er profesjonelle og ansvarlige. Vi følger regler, er smidige, kreative - og vi leverer.
Lidenskapelig
Vi er lidenskapelige i alt vi gjør, vi elsker utfordringer og samarbeider for å løse dem.
Oppdrag
Effektiv
Vi optimaliserer hvordan vi gjør ting, jobber sammen som et team, finner synergier og felles mål.
Respektfull
Vi kommuniserer åpent og respektfullt, og viser hverandre tillit for å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.
Kreativ
Vi er nysgjerrige, leter alltid etter nye ideer og innovative løsninger, søker alltid å utvide vår kunnskap og erfaring.
Bærekraftig
Adria Mobil er forpliktet til miljømessig bærekraft og å overholde miljøstandarder. Vi streber etter fremragende kvalitet i vårt miljøledelsessystem, som er sertifisert i henhold til ISO 14001. Vi er forpliktet til bærekraftig utvikling og forebygging og reduksjon av miljøpåvirkninger.
Miljø-policy - Adria Mobil, d.o.o.

Med sin miljø-policy har Adria forpliktet seg til bærekraftig utvikling og reduksjon av vårt økologiske fotavtrykk. Dette gjør vi for å sikre at våre barn og fremtidige generasjoner kan leve i en sunn og ren verden. Overholdelse av den internasjonale standarden ISO 14001, som inkluderer både juridiske og andre krav, vil sikre at alle ansatte i Adria Mobil gjør de de kan for å ivareta naturen rundt oss:

 1. All vår utvikling og strategiske mål fastsettes med miljøets beste i tankene. Målet om å forbedre vårt miljøstyringssystem gjenspeiles i alt vi gjør.
 2. Systematisk bruk av miljømål og produktserier vil sikre effektiv bruk av naturressurser, inkludert energi, vann, råmaterialer og sikker bruk av kjemikalier. Ved avvik vil vi foreta de nødvendige handlinger for å rette opp i disse.
 3. Vi skal identifisere og redusere alle former for negativ påvirkning på miljøet, basert på analyse av alle faser av produktutvikling og -bruk og alle aspekter ved våre tjenester. 
 4. Vi vil søke å redusere risikoen for forurensning forårsaket av miljøulykker.
 5. Gjennom kontinuerlig opplæring og videreutdanning av våre ansatte samt gjennom intern kommunikasjon, skal vi øke vår miljøbevissthet og fremme ansvarlige handlinger og tankesett.
 6. Vi skal samarbeide med og informere interessert publikum om status på vår miljøsatsning og våre prestasjoner innen miljøstyring. 

Ledelsen er forpliktet til å implementere miljøpolitikken og vil oppmuntre alle som jobber i eller for selskapet, til å handle ansvarlig. Videre er ledelsen forpliktet til å implementere miljøpolitikken i alle datterselskaper av Adria Mobil.

Hver og en av oss har ansvar for å yte omsorg for kolleger og helse, for et trygt arbeidsmiljø og presisjon i arbeidet.

Kvalitetspolicy - Adria Mobil, d.o.o.

Adria Mobil har som mål å oppnå og opprettholde det høyeste internasjonalt anerkjente nivået på kvalitetsytelse. Derfor forbedrer og implementerer vi kontinuerlig prinsippene for kvalitet, og ved hjelp av kunnskap og innovasjon utvikler, produserer og selger vi trygge, svært funksjonelle og pålitelige produkter, inkludert campingvogner og bobiler til kunder som ønsker en komfortabel fritid. Vårt ønske er å gi kunden den beste brukeropplevelsen, som oppnås ved hjelp av våre utmerkede produkter.

 

Prinsippene for kvalitet som vi er forpliktet til inkluderer:

 1. Vi ser kontinuerlig etter muligheter for å øke verdien på sluttbrukerens opplevelse ved å forstå, forutse og møte deres behov og forventninger;
 2. Våre ledere på alle nivåer setter og implementerer mål og går foran med et godt eksempel på verdier og god forretningsetikk;
 3. Vi setter pris på innsatsen til alle ansatte og bygger vår kultur på kunnskap, anerkjennelse og ansattes utvikling;
 4. Vi tar våre beslutninger basert på anerkjennelse og forståelse av objektive fakta og på vår raske og effektive respons på identifiserte muligheter og risikoer;
 5. Ved å forstå og administrere relasjoner og prosesser i kontekst, oppnår og opprettholder vi gode resultater som oppfyller både kortsiktige og langsiktige behov og forventninger fra alle våre stakeholders knyttet til bærekraftig utvikling;
 6. Vi styrker selskapets handlekraft gjennom hvordan vi styrer interne endringer og gjennom gode relasjoner med våre partnere;
 7. I samarbeid med våre stakeholders og bruk av den nyeste teknologien, skaper vi større merverdi for alle våre kunder, inkludert distributører, forhandlere og sluttbrukere, og et høyere ytelsesnivå;
 8. Våre handlinger har en positiv effekt på verden rundt oss, ettersom vi fremmer utviklingen av økonomiske, miljømessige og sosiale forhold i samfunnene der vi opererer, og styrer mot mot en sirkulær økonomi.

Ledelsen er forpliktet til å implementere miljøpolitikken og vil oppmuntre alle som jobber i eller for selskapet, til å handle ansvarlig. Videre er ledelsen forpliktet til å implementere miljøpolitikken i alle datterselskaper av Adria Mobil.

Hver og en av oss har ansvar for å yte omsorg for kolleger og helse, for et trygt arbeidsmiljø og presisjon i arbeidet.