Informacije o podjetju

Predstavitev podjetja
Začetki podjetja Adria Mobil, enega vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic, avtodomov in vanov, segajo v leto 1965, ko smo v Novem mestu izdelali prvo počitniško prikolico, imenovano Adria 375. Le-to smo izvozili in prodali na Švedsko, kar je mogoče razumeti kot enega od kazalnikov uspeha, ki ga Adrijini izdelki vse od takrat beležijo na evropskih trgih in širše. Ključni dejavniki uspeha Adrie Mobil so predvsem obsežno znanje in izkušnje na področju razvoja, proizvodnje in trženja počitniških prikolic, avtodomov in vanov, ki so se jim v letu 2002 pridružile še danes izjemno popularne Adriine mobilne hišice. Našim kupcem, ki so v središču vseh naših dejavnosti, ponujamo celovito paleto izdelkov, z nenehnimi inovacijami in prilagajanjem izdelkov posameznim trgom pa ohranjamo konkurenčno prednost, blagovne znamke Adria, ki je danes prisotna na več kot 30 trgih in ostaja med najbolj prepoznavnimi in priljubljenimi na evropskem trgu karavaninga. Kakovost, inovativnost, vrhunski dizajn in izkušnje so vgrajeni v vse izdelke Adrie Mobil. Le-ti ponujajo neskončno možnosti za navdihujoče dogodivščine. Spoznajte jih tudi sami!
Vodstvo

Podjetje Adria Mobil, d. o. o., zastopa ga. Sonja Gole, generalna direktorica.


Izvršni direktorji:

G. Matjaž Marovt

Izvršni direktor industrijskega področja

G. Matjaž Grm

Izvršni direktor sektorja Prodaja in trženje

G. Marko Lekše

Izvršni direktor sektorja Nabava

Ga. Mira Šetina

Izvršna direktorica sektorja Kontroling in informatika

G. Anton Kastrevc

Izvršni direktor sektorja Razvoj

Ga. Mojca Novak

Izvršna direktorica sektorja Kadri in organizacija

Osebna izkaznica podjetja
Ime podjetja:Adria Mobil, d.o.o.
Sedež:Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telefonska številka:(07) 39 37 100
Faks:(07) 39 37 200
E-poštni naslov splošne informacije):info@adria-mobil.si
Šifre dejavnosti (SKD):34.200; Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
Martična številka družbe:5479541
Davčna številka družbe:SI51439972
Osnovni kapital:3.417.681 EUR
Generalna direktorica:Sonja Gole
Število zaposlenih:1120